Tereza Fabiánová

Člověk, který ke mně přichází  často neví jak dál, a je pro něj těžké se zorientovat v situaci, ve které se nachází. Může být zmatený, nespokojený, smutný, může mít strach, být naštvaný, nebo úplně ochromený. V takové chvíli se společně snažíme přijít na to, co je pro něj teď nejdůležitější, hledáme orientaci v tom, kde nyní stojí a co potřebuje. Tím, že spolu mluvíme o jeho prožitcích, pocitech a myšlenkách, se nám postupně daří do – původně slepé – mapy zakreslit orientační body. Ty mu pak pomáhají rozhodnout se, jakým směrem se vydat dál a o co se na cestě může opřít.

Hodnotami, které jsou pro mě v pracovním i osobním životě klíčové, jsou autentičnost, opravdovost, lidskost a sdílení. Snažím se o maximální otevřenost ve vztahu ke klientům a v naší společné práci klienta vnímám jako partnera.

Cena sezení je 600 Kč/50 minut.

Objednat se je možné přes formulář či kontakty uvedené na webových stránkách www.terezafabianova.cz

X