Žaneta Stradiotová

Žaneta předává dál především osobní zkušenosti, které získala během své cesty duševního rozvoje a uvědomění. Spíše než na strukturované metodiky nebo analýzy se zaměřuje na hloubkové rozhovory o pocitech a emocích klientů a ve správný moment položenými otázkami postupně společně … více

Tereza Fabiánová

Člověk, který ke mně přichází  často neví jak dál, a je pro něj těžké se zorientovat v situaci, ve které se nachází. Může být zmatený, nespokojený, smutný, může mít strach, být naštvaný, nebo úplně ochromený. V takové chvíli se společně snažíme přijít … více

Ludmila Pražáková

„Moje práce spočívá především v uzdravování lidí. Zároveň také chci umožnit lidem hluboké duchovní zážitky a ukázat jim, že to, o čem již celé věky hovoří mystici a moudří lidé světa, je skutečně pravda, kterou můžeme prožít právě teď. Chci … více

X